5.A WERKWIJZE/CONTACT

WERKWIJZE/CONTACT

Hoe kan de BJTWSN U behulpzaam zijn?

 
Voor wie wel/niet?

Voor o.a. Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden

 
Door wie ondersteund?

O.a. het Joods Historisch Museum, Akevoth-(Sporen)-Research of family origins and heritage of Dutch Jewry (A.R.) en de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN).

 
Hoe wordt de informatie verstrekt?

Per e-mail/website
Telefonisch

 
Waarover?

Met het verstrekken van N.A.W.-gegevens van organisaties waar met name Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden maar ook andere groepen Tweede Wereldoorlogslachtoffers informatie kunnen inwinnen over hun tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen en/of vermiste verwanten

 
Waar?

Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachotffers en hun nabestaanden (BJTWSN)
T.a.v. de heer A.L. (Anne Louis) Cammenga
Directeur
Mob.: 06 - 53 42 73 80

E-mail: alcammenga@bjtwsn-hmd.nl

 
Wanneer?

09.00 uur – 18.00 uur

 
Werkwijze?

Er kan worden gebeld/gemaild door o.a. Joodse Tweede Wereldoorlog-slachtoffers en hun nabestaanden met het verzoek om de namen van de organisaties waar informatie kan worden ingewonnen over hun tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen/vermiste verwanten. Deze informatie wordt de betrokkenen vervolgens per mail toegezonden.

 
Voorwaarden afname/deelname

Verzoeken om informatie dienen met vermelding van de volledige N.A.W.-gegevens per mail te worden ingediend. Ook bij telefonische verzoeken om informatie dient persoonlijk of via het antwoordapparaat de voor- en achternaam, indien van toepassing: de naam van de organisatie en het telefoonnummer, waarop kan worden teruggebeld en het e-mailadres, waarop kan worden gemaild te worden doorgegeven.
Voor de rest zijn er geen voorwaarden voor afname/deelname.

 
Aanmelding/Aanvragen en vervolgprocedure

Nadat het verzoek om informatie per mail is ingediend, ontvangt de aanvrager de informatie per mail retour.

 
Kosten

Geen

 
Bijzonderheden

Naast de mogelijkheid om informatie over instanties in te winnen, waar informatie kan worden ingewonnen over tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen/vermiste verwanten, kan ook door organisaties/individuen een goed onderbouwd verzoek worden ingediend om een schriftelijk steunbetuiging om nieuw opkomend fascisme/antisemitisme te voorkomen/ tegen te gaan. Ook kan een verzoek worden ingediend om – daar waar dit mogelijk is – medewerking via onderwijsorganisaties/mediakanalen te verlenen om het belang van het herdenken van de 4 en 5 Mei en het belang van het leren van lessen van de Tweede Wereldoorlog (o.a. voorkomen van fascisme/antisemitisme) uit te dragen naar huidige en toekomstige generaties.

 
Contact
 
BJTWSN - HOLOCAUST MEMORIAL DAY
T.a.v. de heer A.L. (Anne Louis) Cammenga
Directeur
Antonlaan 432
3701 VT ZEIST
Tel.: 030-6939412
Mob.: 06-33685255
E-mail: alcammenga@casema.nl
Website: www.bjtwsn.org
 
Let op: Spreek bij geen gehoor een boodschap in op het antwoordapparaat/de voicemail. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Gezien de drukke werkzaamheden van Anne Louis Cammenga, Directeur en Oprichter van de Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN), die daarvoor veel afwezig is, kunt u hem het beste een e-mailbericht verzenden. U bent er dan in ieder geval van verzekerd dat u dezelfde dag nog een schriftelijke reactie ontvangt.

 

Lijst voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden met N.A.W.-gegevens van organisaties, waar zij informatie kunnen inwinnen over hun tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen en/of vermiste verwanten.
 
 

Lijst voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden - Pagina 1 

 

Lijst voor Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden - Pagina 2

 
 
 
 
 
Comments