9.D HISTORISCHE REIZEN

De doelen van de stichting BJTWSN - Holocaust Memorial Dayzijn:

 

1.    Het bevorderen en verbeteren van de informatieverstrekking aan Joodse Tweede Wereldoorlogsslachtoffers en hun nabestaanden en het – daar waar het maar mogelijk is – helpen van burgers, die het slachtoffer zijn geworden van fascisme en antisemitisme.

2.    Het bevorderen van de Holocaust Remembrance zoals dit is aangegeven in de door de Verenigde Vergadering van de VN op 1 november 2005 aangenomen resolutie (nr. A/RES/60/7).

3.    Het voorkomen en bestrijden van fascisme en antisemitisme via o.a. het verstrekken van informatie en via de media.

4.    Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad willen inzetten om zowel nationaal/internationaal fascisme en antisemitisme te voorkomen en te bestrijden.

Comments