3. GESCHIEDENIS IWOII

IWOII

Ontstaansgeschiedenis van Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII):
In de afgelopen jaren heeft Anne Louis Cammenga zich ten behoeve van zijn moeder ingezet om de voor haar belangrijke informatie boven water te krijgen over haar zeer dierbare Joodse mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Sobibor en Auschwitz waren omgebracht. Aangezien de heer Cammenga vooral bij de politie moeite had om uit hun archieven de voor zijn moeder gewenste informatie te verkrijgen, benaderde hij de plaatselijke politici, waaronder de toenmalige fractievoorzitter van de SP in Zeist, Jeanette de Jong. Zij was zo vriendelijk om brieven te schrijven naar de korpsbeheerder van de Politie Utrecht, de heer Vogelzang, waarin zij hem om de voor zijn moeder gewenste informatie verzocht. Ook andere politici begonnen zich voor de heer Cammenga in te zetten en stelden o.a. vragen in de Commissie BER van de Gemeente Zeist. Ook kreeg de heer Cammenga brieven van royalty, diplomaten en landelijke politici in het kader van het belang van het herdenken van 4 en 5 Mei. Al deze acties zorgden ervoor dat de heer Cammenga uiteindelijk de voor zijn moeder gewenste informatie in handen kreeg. Het verdriet van zijn moeder om de bevestiging van het afschuwelijke lot dat de haar zo dierbare Joodse mensen had getroffen, toen hij haar alle gewenste informatie overhandigde, zal de heer Cammenga zijn leven lang nooit meer vergeten, net zo min als haar dankbaarheid dat zij eindelijk door de verkregen informatie het verleden in haar leven eindelijk een duidelijke plaats kon geven. Zijn moeder kon nu door de verkregen informatie een belangrijke fase in haar leven afsluiten. Dit hele proces van het verkrijgen van informatie voor zijn moeder had een zeer lange tijd geduurd en navraag bij belangenorganisaties voor met name Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden leverde de heer Cammenga het beeld op dat ook vele anderen onnodig veel tijd kwijt waren met het verkrijgen van voor hen zo belangrijke informatie over hun tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen dierbaren. Met behulp van een aantal belangenorganisaties heeft de heer Cammenga vervolgens een lijst samengesteld met daarop vermeld de belangrijkste namen, adressen en telefoonnummers van organisaties waar nog in leven zijnde Tweede Wereldoorlogslachtoffers en/of hun nabestaanden informatie over hun omgekomen dierbaren op kunnen vragen. Dankzij de bemiddeling van o.a. de heer mr. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van de Gemeente Zeist en de heer D.A.C.A. Gudde, de vroegere fractievoorzitter van het CDA van de Gemeente Zeist is deze lijst thans opgenomen in het archief van de Gemeente Zeist en zal hij bij aanvraag worden verstrekt aan o.a. Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en/of hun nabestaanden.
Daarna heeft de heer Cammenga – met dit positieve resultaat voor ogen – het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters benaderd en daar hetzelfde verzoek neergelegd. Tot zijn grote vreugde deelde de heer R. van Bennekom hem namens het Nederlands Genootschap van Burgemeester mee dat deze lijst niet alleen op de website van het NGB zal worden geplaatst en door belangstellenden kan worden gedownload, maar ook zal worden verstrekt aan alle gemeenten in Nederland met het verzoek deze lijst aan belanghebbenden te verstrekken, wanneer zij daarom hun gemeente benaderen. Hierdoor is de informatieverstrekking aan Tweede Wereldoorlogslachtoffers en/of hun nabestaanden aan de ‘voordeur’ ingeregeld, waardoor zij aan de hand van deze lijst met een enkel telefoontje voortaan snel bij de juiste organisatie terecht kunnen komen om daar de door hen gewenste informatie over hun omgekomen dierbaren op te vragen. Zowel zijn contactpersonen bij de Joodse belangenorganisaties als de heer Cammenga zelf zijn bijzonder tevreden met deze bereikte resultaten, omdat daardoor niet alleen veel medeburgers daadwerkelijk kunnen worden geholpen, maar ook vanwege het feit dat de overheid voortaan deze lijst aan haar burgers verstrekt, waarmee impliciet het leed wordt erkend, dat onze Joodse medeburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben moeten doorstaan. De heer Cammenga is uiteraard dankbaar voor deze bereikte resultaten, maar is tegelijkertijd bezorgd vanwege het opkomende anti-semitisme en neo-nazisme dat helaas weer de kop opsteekt en waarover in de afgelopen periode zelfs een aantal debatten in de Tweede Kamer hebben plaatsgevonden. Naast de bevordering en de verbetering van de informatieverstrekking aan met name Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden zet de heer Cammenga zich zowel privé als via de door hem opgerichte Belangenorganisatie voor Joodse Tweede Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden (BJTWSN) in om fascisme en anti-semitisme in de toekomst te bestrijden en te voorkomen. Het is dan ook zijn grootste wens – die mede voortkomt vanuit zijn eigen familiegeschiedenis (zijn vader kwam gebroken uit een Duits kamp en zijn moeder heeft via het verzet gevangenen uit Kamp Amersfoort bevrijd) – dat de wereld in de toekomst voortaan gevrijwaard zal blijven van fascisme en anti-semitisme.
 

Aanvulling In Memoriam Hermina Cammenga-Damen Ten Dienste November 2009

 In Memoriam: hermina Cammenga-Damen

Jaarlijks brengt Anne Louis Cammenga, Directeur BJTWSN bij het Joodse Monument een hommage aan alle in Sobibor en Auschwitz overleden dierbaren van zijn moeder Hermina Cammenga-Damen

.


Verklaring Greta (Gré) Annie Cammenga over de kampervaringen van haar broer Jillert Cammenga, vader van Anne Louis Cammenga
 
 Foto Greta - Roepnaam Gré - Annie Cammenga

 
14-04-2012 Bevestiging Jan Maarssen uit Lisse van razzia op woensdag, 7 maart 1945 in Lisse en van gevangenneming van Jillert - Jit - Cammenga tijdens deze razzia
 

Tweede schriftelijke bevestiging: vader Zeistenaar en directeur BJTWSN Anne Louis Cammenga opgepakt bij razzia in Lisse op 7 maart 1945

Tekening van schuilplaats van Jillert - roepnaam Jit - tijdens deze razzia in Lisse

Reeds geruime tijd is Zeistenaar Anne Louis Cammenga op zoek geweest naar gegevens over de razzia in Lisse op woensdag, 7 maart 1945, waarbij zijn vader, Jillert - roepnaam Jit - Cammenga is opgepakt. In februari dit jaar plaatste Anne Louis Cammenga een oproep in diverse Lissense mediakanalen. Nadat de Lissenaar Jan Maarssen, een oud-jeugdvriend en oud-collega van zijn vader uit Lisse, die Anne Louis zelfs ook nog het een en ander wist te vertellen over de geheime schuilplaats van zijn vader hem reeds een getuigenverklaring had toegezonden, ontving Anne Louis eveneens een schriftelijke bevestiging van een vroegere overbuurmeisje van zijn vader uit Lisse. de nu inmiddels bejaarde Mevrouw C.J. van den Berg - van Dijk - die nog steeds in Lisse woont en zich de razzia nog als de dag van gisteren kan herinneren - was zelfs ooggetuige van deze razzia en zag hoe de Duitsers de gevangen genomen jonge mannen afvoerden. Een andere Lissenaar en een goede bekende van deze vrouwelijke ooggetuige, Henk Daudeijk was zo vriendelijk om een tekening te maken van de schuilplaats van Anne Louis zijn vader gedurende deze razzia in Lisse.
 
Jillert - Jit - Camenga had echter veel pech. In de schuilplaats was namelijk geen toiliet aanwezig en hij moest op een gegeven moment hoognodig naar het toilet. Hij verliet zijn geheime schuilplaats om naar het toilet te gaan en net op dat moment vond er een razzia in Lisse plaats en reden de Duitsers het erf van zijn ouderlijk huis op. Jillert - Jit - Cammenga kon toen niet meer ontsnappen en werd door de Duitsers opgepakt en afgevoerd.

Nadat zijn vader bij deze razzia in Lisse werd opgepakt, is hij eerst opgesloten in de Ripperda Kazerne in Haarlem en vervolgens in het werkkamp Bochelt in Duitsland. Tijdens bombardementen op Bochelt door de geallieerden wist Jillert - Jit - Cammenga van de grote verwarring die daardoor ontstond goed gebruikt te maken. Hij ontsnapte uit het kamp en wist uiteindelijk totaal vermagerd en uitgeput maar veilig weer in Nederland terug te komen.
 
27-04-2012 Bevestiging Mevrouw C.J. van den Berg - van Dijk uit Lisse van razzia op woensdag, 7 maart 1945 in Lisse en van gevangenneming van Jillert - Jit - Cammenga tijdens deze razzia
 
April 2012: Schuilplaats van Jillert - Jit - Cammenga tijdens de razzia op 07-03-1945 in Lisse - De tekening is gemaakt door Henk Daudeij uit Lisse
 
 
Artikel: Succes voor zoektocht naar informatie over razzia in Lisse - Weekendkrant - Lisse, Dodenherdenking, 4 mei 2012
 
 
 
Artikel: 'Bekroning van een zoektocht - Terug in de tijd (Aflevering 2): Jillert Cammenga - 09-05-2012
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Derde schriftelijke bevestiging: vader Zeistenaar en directeur BJTWSN Anne Louis Cammenga opgepakt bij razzia in Lisse op 7 maart 1945
Reed geruimke tijd is Zeistenaar Anne Louis Cammenga op zoek geweest naar gegevens over de razzia in Lisse op woensdag, 7 maart 1945, waarbij zijn vader, Jillert - roepnaam Jit - Cammenga is opgepakt. In februari dit jaar plaatste Anne Louis Cammenga een oproep in diverse Lissense mediakanalen. Na inmiddels twee schriftelijke bevestigingen te hebben ontvangen en zelfs ook nog een tekening van de schuilplaats van zijn vader, ontving de Zeistenaar nu ook een derde schriftelijke bevestiging. De bejaarde mevrouw G.P. Tibboel - Boot heeft Cammenga schriftelijk bevestigd dat zijn vader tijdens de razzia in Lisse op woensdag, 7 maart 1945 door de Duitsers werd opgepakt en afgevoerd. Zij zag vanuit de voorkamer van haar ouderlijk huis hoe Jillert Cammenga vanuit zijn ouderlijk huis werd afgevoerd naar een PTT-gebouw, dat zich ongeveer 300 meter in dezelfde straat bevond. Mevrouw Tibboel - Boot is geboren op 13 juni 1936. Zij was toen de razzia zich voordoet nog maar een klein meisje. Deze gebeurtenis heeft op haar zo'n diepe indruk gemaakt, dat zij deze razzia en de gevangen-neming daarbij van Cammenga nooit meer is vergeten.
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________