4. DOELEN

DOELEN

De doelstellingen van de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (ITWII) zijn:

1.   Het bevorderen en verbeteren van de informatieverstrekking over de Tweede Wereldoorlog
       in de breedste zin van het woord.
2.   Het voorkomen en bestrijden van fascisme. Hierbij neemt de stichting als uitgangspunt de
       op 1 november 2005 in de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie
       nummer A/RES/60/7.
3.   Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad
       willen inzetten om zowel nationaal als internationaal fascisme te voorkomen en te
       bestrijden.