6. DIRECTEUR/ADVISEURS

       

De doelstellingen van de stichting Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (ITWII) zijn:

1.   Het bevorderen en verbeteren van de informatieverstrekking over de Tweede Wereldoorlog in de breedste zin van het  woord.

2.   Het voorkomen en bestrijden van fascisme. Hierbij neemt de stichting als uitgangspunt de op 1 november 2005 in de Verenigde Vergadering van de VN aangenomen resolutie nummer A/RES/60/7.

3.   Het in woord en daad helpen van individuen en organisaties, die zich in woord en daad willen inzetten om zowel nationaal als internationaal fascisme te voorkomen en te bestrijden.